Home om oss

om oss

Föreningens namn: Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade Förening.

 1 § Föreningen är en ideell förening.

 Föreningens ändamål

– att verka för integration i segregerade områden i Malmö. Detta sker genom Workshops, Föreläsningar, kultur- och idrottsaktiviteter, samt    praktisk hjälp med administration och pappersarbete.

– Informera om drogernas risker samt och förebygga allt som kan skada ungdomarnas hälsa på ett negativt sätt.

Bekämpa fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet speciellt funktionshindrade ungdomarna som har rätt att delta föreningsaktivitet och andra relevanta
Bevaka och arbeta för ungdomar intresse i Region- Skåne.
Alla barn har lika mycket värde, rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver
barn hjälp och trygghet.
– Alla barn lever i en trygg miljö.
– Alla barn får sina rättigheter respekterade.
Att stärka och förankra utsatta ungdomarnas Position i samhället.
Att aktivt verka för att de arbetslösa ungdomarna kommer in på
Att motarbeta fördomar och missuppfattningar som finns hos olika grupper i samhället mot etniska
Att skapa goda möjligheter för de människor som bor i utsatta områden att utvecklas som individer i sina privatliv, yrkesliv samt som samhällsmedborgare.

No posts to display