Home Om oss

Om oss

Föreningens namn: Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade Förening.

 1 § Föreningen är en ideell förening.

 Föreningens ändamål:

– Att verka för integration i segregerade områden i Malmö genom workshops, föreläsningar, kultur- och idrottsaktiviteter, samt praktisk hjälp med administration och pappersarbete.

– Informera om riskerna med droger samt att förebygga allt som kan påverka ungdomars hälsa på ett negativt sätt.

– Bekämpa fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet, särskilt för funktionshindrade ungdomar som har rätt att delta i föreningsaktivitet.

– Bevaka och arbeta för ungdomars intressen i Region Skåne.

– Främja alla barns lika värde, rätt till liv och utveckling, och se till att alla barn får sina rättigheter respekterade. För att utvecklas behöver
alla barn hjälp och trygghet.

– Att stärka och förankra utsatta ungdomars position i samhället.

– Att aktivt verka för att de arbetslösa ungdomarna kommer in på arbetsmarknaden.

– Att motarbeta fördomar och missuppfattningar som finns hos olika grupper i samhället mot etniska grupper.

– Att skapa goda möjligheter för de människor som bor i utsatta områden att utvecklas som individer i sina privatliv, yrkesliv samt som samhällsmedborgare.

No posts to display

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS