Om Oss

  • Föreningens namn är. Somaliska Ungdomar och Funktionhindrade Förening är en  ideell förening.

 

Föreningens ändamål

Föreningen har för avsikt
– att verka för integration i segregerade områden i Sverige. Detta sker genom kultur- och sportaktiviteter, samt praktisk hjälp med administration och pappersarbete.
– att arbeta med utvecklingsarbete i funktionshindrade ungdommar som känner sig utomförskap i samhället  med syfte att skapa en hållbar och framtid utveckling i Sverige (Malmö)och andra delarna i Sverige. 

  • Förenings huvuduppgift är att skapa en bra kontakt mellan Somaliska vuxna och ungdomar samt övriga delar av samhället.
  • Att försöka och hjälpa ungdomar och kvinnor som finns i Malmö för att integrera sig i det svenska samhället.
  • Ordna kulturella och fritidsaktiviteter för ungdomar och funktionshindrade ungdommar andra etniska ungdomar som är intresserade.
  • Informera om drogernas risker samt och förebygga allt som kan skada ungdomarnas häls på ett negativt sätt.
  • Bekämpa fördomar, diskriminering och rasism genom förenings aktivitet speciellt funktionshindrade ungdommarna som har rätt att delta förenings aktivitet och andra relevanta aktiviteter.
  • Bevaka och arbeta för  ungdomar intresse i Region- Skåne
  • Att stärka och förankra utsatta ungdomarna Position i samhället.

 

 

Vi kommer genomföra vuxenutbildning, läxhjälp i svenska, engelska och matematik samt studiecirklar i svenska, engelska, matematik, data, somaliska, arabiska, körkortsteorioch matlagning m.m.

Denna verksamhet har som ambition att ge medlemmarna utvecklande kunskaper som gör att de känner sig delaktiga i samhället. Innehållet läggs upp terminsvis över två terminer, och nystart sker varje höst. Planerade utbildningar:

  • Studiecirklar
  • Läxhjälp

Seminarier/ Föreläsningar

Vi kommer genomföra föreläsningar i olika ämnen för våra medlemmar och allmänheten. Exempel på föreläsningar är Kvinnors rättigheter och Hälsa, kost och motion. Har du en idé eller förfrågan om föreläsning – hör av dig till oss!


Arbete, sysselsättning och praktik

Föreningen planerar att ge introduktionskurser och medverkar till att medlemmar får arbete eller kan starta eget. Vi vill inleda ett samarbete med Malmö stad  i syfte att få fram praktikplatser för föreningens medlemmar.