Modersmålet är viktigt

0
654

 

Modersmålet är viktigt för barns identitet och självkänsla. Tappar barnet sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet.

Modersmålet är också grunden för barns förmåga till inlärning. Barn som kan sitt modersmål väl lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

Förra året hade vi, Qasim Abdullahi och Omar, nöjet att få bjuda in till en språkworkshop för allmänheten i föreningslokalen. Med workshoppen ville vi visa på hur viktigt och roligt det är med språk och den flerspråkiga världen.

Språk är något som vi använder för att kommunicera men språket är också ett sätt att upprätthålla och skapa sociala relationer.

Språket har också en känslomässig sida som skapar kulturtillhörighet och därmed ger oss en identitet, en vi-känsla. Rädslan för språkförlust inom en folkgrupp kan i sin tur öka grupp- och kulturtillhörigheten och samhörighetskänslan.

                                            

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here